Poziv za osposobljavanje trenera košarke…

Sportsko učilište organizira provedbu Programa osposobljavanja za poslove trenera/ice košarke.

PREDVIĐENA DINAMIKA REALIZACIJE PROGRAMA
Program će biti realiziran u tri dijela:
 I. dio programa (specijalnost – 70 sati) – Zagreb, listopad – prosinac 2021.
 II. dio programa (opće programske osnove – 68 sati) – Zagreb, veljača/ožujak 2022.
 III. dio programa (specijalnost – 70 sati) – Zagreb, ožujak – travanj 2022.
 Praktična nastava (100 sati) realizirat će se tijekom 2021. i 2022. godine
Prvi dio programa održat će se od 22. do 24. listopada 2021. (prvi termin – 24 sata) u prostorijama
Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.
Nastava prvog dana prvog dijela programa 22. listopada 2021. (petak) počinje u 18 sati u prostorijama
Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.
 I. dio programa – prvi termin (specijalnost – 24 sata)
– 22. listopada 2021. (petak), 18 – 21 (4 sata)
– 23. listopada 2021. (subota), 9 – 18 (10 sati)
– 24. listopada 2021. (nedjelja), 9 – 18 (10 sati)
Polaznici će biti naknadno obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja nastave u ostalim terminima.
Prijemni ispit održat će se 22. listopada 2021. (petak) s početkom u 16 sati u sportskoj dvorani Učiteljskog
fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb. Kandidati trebaju ponijeti osobnu sportsku opremu i
košarkašku loptu.
Upis u program održat će se 22. listopada 2021. (petak) od 16:30 do 17:30 sati u prostorijama Učiteljskog
fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.
STRUČNI VODITELJ PROGRAMA
Boris Jakimenko, prof.
OBLIK NASTAVE I TRAJANJE PROGRAMA
Redovita nastava / 308 sati.
NASTAVNE CJELINE PROGRAMA
1. Osnove sistematske kineziologije
2. Osnove kineziološke metodike
3. Osnove funkcionalne anatomije i fiziologije
4. Osnove psihologije sporta
5. Osnove medicine sporta
6. Osnove kineziološke statistike
7. Osnove teorije treninga
8. Zaštita na radu
9. Kineziološka analiza košarkaške igre
10. Metodika podučavanja košarkaške igre
11. Osnove programiranja trenažnog procesa u košarci
12. Praktična nastava
UVJETI ZA UPIS U PROGRAM
U Program osposobljavanja za poslove trenera/ice košarke može se upisati osoba koja ima:
a) minimalno završenu srednju školu,
b) navršenih 18 godina života,
c) minimalno 5 godina bavljenja košarkom,
d) specifične vještine i znanja iz košarkaške tehnike koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i
koja dokazuje kroz prijemni ispit.
DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS
1. prijavnica – upisnica za program obrazovanja (nalazi se u prilogu),
2. domovnica i osobna iskaznica, odnosno drugi odgovarajući dokument za strane državljane (preslika),
3. rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih) (preslika),
4. dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi, višem ili visokom obrazovanju (preslika svjedodžbe ili
diplome),
5. dokaz o minimalno 5 godina aktivnog bavljenja košarkom (potvrda kluba ili saveza),
6. potvrda o uplati prve rate ili cjelokupne školarine.
Popunjenu prijavnicu – upisnicu treba poslati do 14. listopada 2021. e-mailom na adresu sport.uciliste@gmail.com.
PRIJEMNI ISPIT
Kandidati su dužni prije početka programa položiti određene testove kojima se provjerava njihova razina
motoričkih vještina i tehničkih znanja i pripremljenosti za praćenje programa.
Prijemni ispit održat će se prije upisa prvog dana programa, a sadržava demonstraciju dodavanja i hvatanja lopte
u kretanju i osnovno ubacivanje na dodanu loptu, skok šut te polazak u vođenje, pravocrtno vođenje lopte,
osnovno ubacivanje (dominantna i nedominantna ruka), promjene pravca i tempa kretanja s loptom (osnovna,
prednja promjena i okretom).
Prijemnog ispita oslobođeni su kandidati koji imaju ili su imali status nacionalnog natjecatelja kao i kandidati
koji imaju ili su imali službeni registrirani nastup u 1. nacionalnoj ligi.
Prijemni ispit održat će se 22. listopada 2021. (petak) do 16 do 16:30 sati u sportskoj dvorani Učiteljskog
fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb. Kandidati trebaju ponijeti osobnu sportsku opremu i
košarkašku loptu.
UPIS U PROGRAM
Upis u program za kandidate koji zadovolje uvjete upisa vršit će se prije početka nastave prvog dana programa
22. listopada 2021. (petak) od 16:30 do 17:30 sati u prostorijama Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska
cesta 77, Zagreb.
Sportsko učilište prilikom upisa u Program osposobljavanja za poslove trenera/ice košarke sklapa s kandidatom
Ugovor o obrazovanju