Jedinstvena liga pretkadeta, 2. Turnir 1. 2. 3. 4. Kraj
Pazin 70 0 0 0 70
Sisak 45 0 0 0 45
17.01.2020. / 19:30 70:45 0:0