V.Kadetska liga (1-5), I. Krug 1. 2. 3. 4. Kraj
KABA Karlovac 96 0 0 0 96
KK Zagreb II 59 0 0 0 59
23.10.2022. / 20:00 96:59 0:0