V.Kadetska liga (1-5), I. Krug 1. 2. 3. 4. Kraj
KABA Karlovac 86 0 0 0 86
MKK Novi Zagreb 71 0 0 0 71
25.09.2022. / 20:00 86:71 0:0