I.Ženska kadetska liga (3-11), I. Krug 1. 2. 3. 4. Kraj
ŽKK Jabuka 31 0 0 0 31
ŽKK Sisak 57 0 0 0 57
11.02.2023. / 20:00 31:57 0:0