Upisi za trenera košarke…

Sportsko učilište organizira provedbu Programa osposobljavanja za poslove trenera/ice košarke.

PREDVIĐENA DINAMIKA REALIZACIJE PROGRAMA:

Program će biti realiziran u tri dijela:

I. dio programa (specijalnost – 70 sati) – Zagreb, listopad 2019. – siječanj 2020.
II. dio programa (opće programske osnove – 68 sati) – Zagreb, veljača/ožujak 2020.
III. dio programa (specijalnost – 70 sati) – Zagreb, travanj/svibanj 2020.

Praktična nastava (100 sati) realizirat će se tijekom 2019. i 2020. godine

Prvi termin prvog dijela programa održat će se od 18. do 20. listopada 2019. u prostorijama Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.

Nastava prvog dana prvog dijela programa 18. listopada 2019. (petak) počinje u 18 sati u prostorijama Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.

I. dio programa – prvi termin (specijalnost – 24 sata)
– 18. listopada 2019. (petak), 18 – 21 (4 sata)
– 19. listopada 2019. (subota), 9 – 18 (10 sati)
– 20. listopada 2019. (nedjelja), 9 – 18 (10 sati)

Polaznici će biti naknadno obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja nastave u ostalim terminima. Prijemni ispit održat će se 18. listopada 2019. (petak) s početkom u 16 sati u sportskoj dvorani Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb. Kandidati trebaju ponijeti osobnu sportsku opremu i košarkašku loptu.
Upis u program održat će se 18. listopada 2019. (petak) od 16:30 do 17:30 sati u prostorijama Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.

STRUČNI VODITELJ PROGRAMA
Boris Jakimenko, prof.

OBLIK NASTAVE I TRAJANJE PROGRAMA
Redovita nastava / 308 sati.

ODOBRENJE ZA RAD

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o odobrenju izvođenja Programa osposobljavanja za poslove trenera/ice košarke, klasa: UP/I-602-07/19-03/00013, urbroj: 533-05-19-0002 od 28. siječnja 2019.

JAVNA ISPRAVA PO ZAVRŠENOM OBRAZOVANJU
Nakon završetka programa i uspješno položenog završnog ispita polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za poslove trenera/ice košarke koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

ORGANIZACIJA NASTAVE I OPREMA

Program će realizirati verificirani predavači. Raspored predavanja i vježbi polaznici će dobiti prije početka realizacije programa. Polaznici trebaju ponijeti osobnu sportsku opremu.

CIJENA PROGRAMA

Cijena programa obrazovanja ukoliko se u program obrazovanja upiše 20 i više polaznika iznosi 7.000,00 kn po polazniku uz mogućnost plaćanja u četiri rate.

Prva rata (2.000,00 kn) uplaćuje se pri upisu u program prije početka I. dijela programa.
Druga rata (2.000,00 kn) uplaćuje se prije početka II. dijela programa.
Treća rata (2.000,00 kn) uplaćuje se prije početka III. dijela programa.
Četvrta rata (1.000,00 kn) uplaćuje se prije početka završne provjere.

Napomena: Ukoliko se u program obrazovanja upiše od 15 do 19 polaznika cijena programa obrazovanja iznosi 8.000,00 kn.

Uplata se može izvršiti i u cijelosti pri upisu u program prije početka I. dijela programa. Uplata troškova obrazovanja vrši se na poslovni račun Sportskog učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih broj HR2423600001102456930.
U rubriku poziv na broj treba upisati OIB polaznika.
U opis plaćanja treba upisati košarka i broj rate koja se uplaćuje (npr. košarka – I. rata). Ukoliko je uplatitelj troškova obrazovanja za polaznika neka druga pravna osoba u opisu plaćanja treba navesti ime i prezime polaznika za kojeg se uplaćuje.
U cijenu programa obrazovanja uračunati su nastava i vježbe, obrazovna dokumentacija, završna provjera (prvi put), osiguranje za vrijeme trajanja vježbi i uvjerenje o osposobljavanju.

SMJEŠTAJ I PREHRANA

Troškovi prijevoza, smještaja i prehrane u vlastitom su aranžmanu polaznika.